Project management
a investiční poradenství

Project management nabízí OPUS Group jako komplexní činnost majitelům nemovitostí
i zájemcům o nemovitost


Majitelům nemovitostí

 • posouzení nabízené nemovitosti pro správné uvedení na trh z hlediska její kvality a stavu trhu
 • odborné či znalecké posouzení vyhláškové a tržní ceny objektu s ohledem na databázi OPUS Group
 • ideovou studii racionálního zastavění pozemku
 • zajištění majetkoprávního elaborátu nutného pro realizaci stavby se všemi dotčenými sousedícími vlastníky
 • organizování architektonické soutěže ve smyslu odsouhlasené ideové studie
 • cílenou nabídku nemovitostí cílové skupině zákazníků z databáze OPUS
 • aktivní spolupráci se sítí mezinárodně působících realitních kanceláří
 • kompletní project managment
  • výběrové řízení na architektonickou kancelář a uzavření smlouvy s kanceláří
  • investorsko-inženýrské činnosti pro UR, SP, PP, výkaz výměr, výběrové řízení dodavatele, smlouvu o dodávce stavebních prací, TDI
  • vedení účetnictví akce
  • správu postavených nemovitostí

Zájemcům o nemovitost

 • posouzení zájmových lokalit z hlediska jejich zastavitelnosti a aktuálních cen dosahovaných na trhu
 • po podpisu mandátní či zprostředkovatelské smlouvy informaci o zastavitelných pozemcích z databáze OPUS Group
 • odborné či znalecké posouzení vyhláškových a tržních cen nabízených nemovitostí
 • zprostředkování koupě či nájmů vyhovujících pozemků v zájmovém území
 • ideovou studii racionálního zastavění pozemků
 • zajištění majetkoprávního elaborátu nutného pro realizaci stavby se všemi dotčenými sousedními vlastníky
 • organizování architektonické soutěže ve smyslu odsouhlasené ideové studie
 • cílenou nabídku nemovitostí zákazníkům z databáze OPUS
 • aktivní spolupráci s mezinárodně působící sítí zprostředkovatelských kanceláří
 • v návaznosti na uzavřené nájemní smlouvy zajištění stavebního financování
 • kompletní project managment
  • výběrové řízení na architektonickou kancelář a uzavření smluv s architektonickou kanceláří
  • investorsko-inženýrské činnosti pro UR, SP, PP, výkaz výměr, výběrové řízení dodavatele
  • vedení účetnictví akce
  • správu postavených nemovitostí

© 2020 | Grafické studio FUTURA