Správa budov

OPUS Group nabízí zajištění správy bytových domů, rezidenčních vil, administrativních a komerčních budov.
Správu nemovitostí dělíme na dvě oblasti, které jsou vzájemně propojeny a fungují společně:


Provozně technická činnost

 • pasportizaci objektu
 • zajištění smluv na dodávku energií
 • zajištění periodických revizí T2B
 • preventivní prohlídky a údržba T2B
 • úklidové služby
 • údržbu zahrad a pozemků
 • inženýrskou činnost při generálních opravácha rekonstrukcích
 • individuální asistenční služby klientům při drobných instalacích a opravách
 • ostrahu objektů

Ekonomická činnost:

 • vedení účetnictví
 • právní služby
 • služby daňového poradce
 • evidence plateb
 • vyúčtování nákladů na správu budov včetně záloh na služby
 • uzavírání nájemních smluv v zastoupení vlastníka

© 2020 | Grafické studio FUTURA